Chrystus Zmartwychwstał!!!

Niech Zmartwychwstały Pan Objawi Chwałę Zmartwychwstania w Twoim Życiu. W Nim nie jesteśmy sierotami. On pozwala nam zwyciężać każdego dnia. Niech moc Zmartwychwstałego działa potężnie w naszym życiu. Alleluja!!! "Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto <wszystko> stało się nowe" 2Kor5,17

Chcesz być kochany ponad wszystko?

Jesteś!!!

W Ten szczególny dzień, kiedy Chrystus prowadzi nas do Wieczernika i ukazuje Swoją Eucharystyczną obecność, a także Dar Kapłaństwa pragniemy złożyć podziękowania wszystkim Kapłanom, których Pan postawił na naszej drodze. Opiekunom Wspólnot, rekolekcjonistom i naszym Proboszczom. Niech Moc Ducha Świętego towarzyszy Wam każdego dnia i przemienia na obraz Chrystusa Kapłana. W imieniu członków Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji legnickiej- Najserdeczniejsze życzenia i zapewnienie o modlitewnej pamięci.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Effatha w Złotoryi zaprasza

 

 

 

Na 10.06.2017 zaplanowane jest kolejne spotkanie formacji animatorów tzw. Szkoła Animatora. Spotkanie odbędzie się w Legnicy w Parafii św. Jana Chrzciciela. Na spotkanie zapraszamy animatorów oraz osoby przygotowujące się do tej posługi wyznaczone przez Lidera Wspólnoty i Księdza Opiekuna.

Ogólny program spotkania:

9.00 Zawiązanie Wspólnoty, Modlitwa Uwielbienia

9.30 I Konferencja,

10.30 II Konferencja,

11.15 Przerwa na kawę, wymiana doświadczeń

12.00 Eucharystia

ok.13.00 Zakończenie

Zapraszamy.

Rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym

w Przesiece

12.02 - 17.02. 2017 r.

 

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje w okresie ferii zimowych. Tym razem wyjątkowo zmieniamy miejsce z Rakowic na Przesiekę k/ Jeleniej Góry. Zapraszamy szczególnie młodzież, ale mile zapraszamy także dorosłych. Temat rekolekcji dotyczy królowania Jezusa Chrystusa w naszym osobistym życiu. Pragniemy umocnić naszą wiarę w kontekście aktu przyjęcia Jezusa za Pana i Króla przez nasz naród, co dokonało się w Sanktuarium w Łagiewnikach w obecności biskupów i władz państwowych.

 

Temat rekolekcji: Jezus Chrystus Królem i Panem mojego życia”

 

Miejsce: Przesieka k/Jeleniej Góry, ul. Dolina Czerwienia 11, ośrodek „Zielona Gospoda”.

Prowadzący: ks. Dominik Jezierski, ks. Jarosław Święcicki.

Koszt rekolekcji – 270 zł.

Szkoła wiary. Legnica 24-26.02.2017r

Temat: "Wiara, która góry przenosi"

Prowadzący: Maria Vadia- charyzmatyczka z USA i Armia Dzieci z Lublina

Termin: 24-26.02.2017r

Miejsce: Legnica Hala Widowiskowo- sportowa OSIR ul. Lotnicza 52

Koszt: 120zł

Rejestracja: www.szkoladucha.pl, www.jacek-legnica-sanktuarium.pl, lub tel. 509207397

Organizator: Parafia Św. Jacka w Legnicy

 

Boże Narodzenie 2016

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego, życzymy, aby Chrystus przychodzący do naszych Domów,

Wspólnot i wszystkich miejsc w których przychodzi nam żyć napełniał nas wszystkimi potrzebnymi łaskami,

przemieniał naszą codzienność i dawał mocy do codziennej służby i dzielenia się Jego Miłością.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Zapraszamy na Jasną Górę, na Wielką Pokutę za wszystkie grzechy popełnione w Polsce.

To jest wydarzenie całego kościoła. Łączy wszystkie duchowości, wspólnoty, organizacje. Wszyscy czujcie się zaproszeni.

Naród Polski jest podzielony, dużo jest złości i zawiści. Wielu żyje w lęku, niepewności, w nałogach. To są skutki grzechów, które popełniliśmy, my i nasi przodkowie.

Przez wspólną „Wielką Pokutę” możemy zmienić bieg historii. Historii każdego z nas i całego świata. To jest czas potężnej walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. To chwila wymagająca szybkiej i jasnej odpowiedzi każdego z nas.

Spotkanie poprowadzi ks. Dominik Chmielewski, konferencje i modlitwę ojcowie Antonello Cadeddu i Henrique Porcu misjonarze z Brazylii oraz ks. Piotr Glas.

Mszę Święta będzie celebrował Jego Ekscelencja ks. abp Stanisław Gądecki.

Zaczynamy 15 października o godzinie 11:00 pod murami Jasnej Góry na Błoniach. Msza Święta będzie celebrowana na ołtarzu polowym.

11:00 - 13: 30 - dwie konferencje ojców Antonello i Henrique
13:30 - 15:00 - przerwa na obiad
15:00 - 16:00 - koronka oraz konferencja ks. Piotra Glasa.
16:00 - 17:30 - Msza Święta
17:45 - 19:30 - część pokutna ze świadectwami modlitwą i adoracją

Więcej Informacji: www.wielkapokuta.pl